Работно Време : 08:00 до 17:00
  Контакт : (2)3091484

Молекуларна дијагностика на патогени

1df7f65e369b52794fa9ceb7def49df8Модерните анализи коишто се базирани на детекција на нуклеински киселини (ДНК или РНК) нудат значителен број на предности во споредба со традиционалните методи за детекција на патогени. Овие процедури детектираат вируси, бактерии и паразити многу побрзо и со многу поголема сензитивност и специфичност од конвенционалните методи. Следствено, причинителот на болеста се открива многу побрзо и попрецизно и овозможува администрирање на соодветна терапија во најбрз временски период.


Достапни тестови

  • Hepatitis C Virus (HCV) и Hepatitis B Virus (HBV) и Human immunodeficiency virus (HIV)
  • Квантитативен тест за HIV или HCV
  • Human Papilloma virus – скрининг и генотипизација на 46 високо и ниско ризични типови
   Високо ризични: 16,18,26,31,33,34,35,39,45,51,52,56,58,59,63,65,66,68,69,82,86,MM4,MM7,MM9
   Ниско ризични: 6,11,40,41,42,43,44,53,54,55,61,62,70,71,72,73,74,81,CP6108,ISO39,CP8304,MM8
  • Treponema pallidum со Real Time PCR метод
  • Trichomonas vaginalis со Real Time PCR метод
  • Ureaplasma urealyticum со Real Time PCR метод
  • Mycoplasma hominis со Real Time PCR метод
  • HSV1/HSV2 со Real Time PCR метод
  • Chlamydia trachomatis со Real Time PCR метод
  • Neisseria gonorrhoeae со Real Time PCR метод
  • Сексуално преносливи болести – 3 истовремено
   (T. vaginalis, N. gonorrhoeae, C. trachomatis)
  • Сексуално преносливи болести – 9 микроорганизми истовремено
   (C.trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitaluim, T. vaginalis, U. urealyticum, G. vaginalis, HSV 1. HSV2)  MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)
  • Респираторни патогени – 33 истовремено
   [Influenza A (FluA), Influenza B (FluB), Influenza A (H1N1) swl, Influenza C (FluC), Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Coronavirus NL63, Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Coronavirus HKU1, Human metapneumovirus A/B, Rhinovirus, Respiratory syncytial viruses A/B, Adenovirus, Enterovirus, Parechovirus, Bocavirus, Pneumocystis jirovecii, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type B, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Bordetella spp. (except Bordetella parapertussis), Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila/ Legionella longbeachae, Haemophilus influenzae, Salmonella spp)]
  • Респираторни бактериски патогени – 9 истовремено
   (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila/Legionella longbeachae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus equi)
  • Респираторни вирусни патогени – 9 истовремено
   (Human respiratory syncytial virus, Human coronavirus OC43, Human parainfluenza virus type 3, Human parainfluenza virus type 2, Human coronavirus 229E, Human parainfluenza virus type 1, Human coronavirus NL63, Human parainfluenza virus type 4, Human coronavirus HKU 1, Human rhinovirus, Human adenovirus, Human metapneumovirus)
  • Гастроинтестинални бактериски патогени – 9 истовремено
   (Campylobacter coli/jejuni/lari, Escherichia coli verotoxin positive (VTEC), Salmonella spp., Shigella spp., Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC), Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile)
  •  Гастроинтестинални вирусни патогени – 6 истовремено
   (Norovirus G1, Norovirus G2, Astrovirus, Rotavirus, Adenovirus, Sapovirus)
 • Гастроинтестинални патогени – 15 истовремено
  (Campylobacter coli/jejuni/lari, Escherichia coli verotoxin positive (VTEC), Salmonella spp., Shigella spp., Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC), Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile, Norovirus G1, Norovirus G2, Astrovirus, Rotavirus, Adenovirus and Sapovirus)