Одредување на токсини

Повеќето од микроорганизмите создаваат материи кои имаат токсично дејство врз околината, другите микроорганизми и човекот. Овие материи се нарекуваат токсини и се именувани во зависност од местото на дејство и од чија страна се создадени. Микотоксините се мошне опасни токсини кои се создаваат од страна на мувлите. Мувлите ги контаминираат житариците (пченка, пченица, ориз…), лебот, кикириките и др. Откако ќе се населат создаваат микотоксини кои се многу опасни доколку се конзумираат. Нивното дејство може да се манифестира дури и со состојба на канцер.

1 Издвојување и докажување присуство на микотоксикогени микромицети

2 Одредување на микотоксини