Анализи кои ги вршиме

detox

Одредување на токсини

Повеќето од микроорганизмите создаваат материи кои имаат токсично дејство врз околината, другите микроорганизми и човекот.…

Повеќе
drugi testovi

Други тестови

Покрај сите класични микробиолошки тестови, во овој Истражувачки центар се извршуваат и следниве анализи: 1.…

Повеќе