Иако процесот на БИГ-СБР може да се примени успешно на сите биолошки разградливи отпадни води, со минимално внимание од оператор, тој е особено погоден за следниве апликации:


BioengineringСпецијални Апликации