ЕДНА КОМПАНИЈА, ПОВЕЌЕ РЕШЕНИЈA.

Eколошки и одржливи решенија за отпадни води и опасен отпад, ревитализација на загадени површини, микробиолошки испитувања на разни примероци и производство на биолошки препарати.

MAЛИ ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ
големи ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ
микробиолошка лабораторија

Био Инженеринг Доо е основана во 1998 година за проектирање, производство и монтирање на прочистителни станици за фекални и индустриски отпадни води.

Дел од Био Инженеринг е и микробиолошката лабораторија ИЦПМБ д-р Кунгуловски, акредитирана по ISO 17025 (бр. ЛТ-070).

Развиваме нови технологии за третман на отпадни води и производство на биолошки препарати кои имаат широка примена во индустриите, здравството, земјоделството, шумарството и животната средина.

Учествуваме и во Европски научно-истражувачки проекти, финансирани од FP-5, FP-6 и FP-7. Потврда за квалитетот на нашите услуги и производи е нивното пласирање на пазарот повеќе од 25 години, како и многуте добиени награди и признанија. Повеќе за нас.

mk_MK
Scroll to Top