Био Инженеринг Доо е основана во 1998 година како компанија за проектирање, производство и монтирање на прочистителни станици за фекални и индустриски отпадни води, со мали, средни и големи капацитети. Со текот на времето дејностa ја проширивме кон микробиологија на храна и вода, како и персонализирана медицина.

Еколошки безбедни и одржливи решенија за отпадните води од различни индустриски гранки, земјоделски стопанства, станбени и урбани комплески, како и управување со опасен отпад и ревитализација на загадени површини. ​​

Микробиолошката лабораторија при Истражувачкиот центар за применета микробиологија и биотехнологија д-р Кунгуловски е специјализирана лабораторија за микробиолошки испитувања на сите видови вода, храна, и други видови примероци.​

Лабораторијата за Генетика и Персонализирана Медицина во склоп на Жан Митрев клиниката е првата лабораторија во регионот која ја имплементира персонализираната медицина користејќи ги молекуларно-биолошките и геномските техники. ​​

KIRIL STOJANOVSKI

ACCOUNTING AND ADMINISTRATION

ДО ПОТРОШУВАЧИТЕ:

Свесни сме за нашата одговорност во управувањето со околината и одржливиот развој. Со нашите услуги и производи Ви овоможуваме и Вам да бидете добри управители со околината, и да помогнете во нејзиното зачувување.

д-р Иван Кунгуловски
директор

ДО ПРОДАЖНИОТ СЕКТОР:

Како фамилијарна компанија, го вреднуваме односот со Вас како партнери, и го почитуваме Вашето значење како соработници кои ја пренесуваат нашата експертиза и кои им помагаат на потрошувачоте да го одберат најдобриот производ.

д-р Иван Кунгуловски
директор

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

gold, medal, plaque-1179100.jpg

Златен медал награда на саемот за патенти и иновации во Нирнберг, Германија (2005 година), за патентот „Прочистителна станица за детоксикација на индустриски отпадни води со примена на гранулирани микроорганизми“.

trademark, rights, letter-39682.jpg

„Прочистителна станица за детоксикација на индустриски отпадни води со примена на гранулирани микроорганизми“ – прогласен за патент на годината, Република Македонија (2005 година).

Златен лист награда од Министерство за животна средина и просторно планирање, Република Македонија (2005 година), за патентот „Прочистителна станица за детоксикација на индустриски отпадни води со примена на гранулирани микроорганизми“.

gold, medal, plaque-1179100.jpg

Златен медал награда на саемот за патенти и иновации во Нирнберг, Германија (2009 година), за патентот „Прочистителна станица за биолошки третман на комунални и индустриски отпадни води во модуларен секвентен систем (СБ реактор) со примена на биоактивна тиња обогатена со мешани култури на микроорганизми“.

trademark, rights, letter-39682.jpg

„Прочистителна станица за биолошки третман на комунални и индустриски отпадни води во модуларен секвентен систем (СБ реактор) со примена на биоактивна тиња обогатена со мешани култури на микроорганизми“ – прогласен за патент на годината, Република Македонија (2009 година).

gold, medal, plaque-1179100.jpg

Награда златен медал за високи академски достигнувања од Министерството за наука во Русија (2009 година).

background, gift voucher, invitation-3043633.jpg

Награда „Креативност и иноватиност во секојдневниот живот“ (2009 година) од амбасадорот на Европска Унија во Македонија, Ерван Фуаре, за патентот „Прочистителна станица за детоксикација на индустриски отпадни води со примена на гранулирани микроорганизми“.

mk_MK
Scroll to Top